Fason İşleme

FASON İŞLEME

Tel Erezyon

Tel erezyon, iletken metalleri işlemek için  elektrik kıvılcımları uygulayan bir üretim şeklidir. Geleneksel işleme yöntemleri sınırlarına ulaştığında, TEL EREZYON  işlemi yüksek kalitede istenilen ürünü üretebilir.

Takım ile parça arasında doğrudan temas olmadığından, hassas ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek mümkündür. 

Tel Erezyon CNC işleme işlemi olduğundan ve fonksiyonları programlamak için otomatik yazılım kullandığından, işlem her üretim çalışması sırasında doğru, tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir sonuçlar üretir.